Photo Gallery

ULUNDIIEC1
« 1 of 26 »

Connect with Us

Talk to us on Facebook

How to apply for PTO in land owned by inkosi due of bank need it for building house at Manzana under Kubheka ... See MoreSee Less

View on Facebook

Anginazikhalazo kodwa nginezimpendulo kuphela nje lento enginesifiso sokuyenza izoba usizo olukhulu kwindl emnyama, kumayelana nokubuyiselwa kwamandla kubantu bakithi, before I go public with this I think it will be wiser to seat and talk namakhosi akwazulu, or ingonyama trust board ... See MoreSee Less

View on Facebook

Want to pay a visits so that I can lodge my complaints. My complaint is about chief Ntuli who undermined me because Iam a women. He stood on my rights he even stop me to talk in his court. I want to challenge him since Iam not satisfied about the way he think. He insulted my mum who is 72 yrs old for no reason. May I have an appointment with you pls? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Greetings hournourable page leaders my name is Mzamo Mkhwanazi ngicela usizo angaz Noma ngisemnyango ofanele yini ukungsiza kodwa ngikholwa kanjalo ngibhala ukuveza ubugebengu obenzeka endawen yasesikhawini ngicela usizo amandla anginawo ngiphucwa indawo kamama Wam osewashona ongiphucayo ubaba owayeke wathandana nomama manje iqiniso kuloludaba liyafihlwa sekuthathe about 13 years indaba yaloludaba aylungi ivele ithathwe ingakhulunywa induna iyalubalekela ukuthi ilukhulume nekhansela nalo alifuni ukuykhuluma ngikhiluma nje izolo kade induna ibeka umuntu izolo kuyo indawo kamama ngokungekho emthethweni

Manje ngicela iNgonyama trust bord ingsize ukuluthatha lolidaba ilubheke yona ngendlela engubheka ngalo ibuke kahle ukuthi lufanelekile yini lokhu olwenzekayo inamber engfoneleka kuyo ithi 0788327785 ngingajabula uma inhathathelwa phezulu indaba yam ngyabonga
... See MoreSee Less

View on Facebook

<a class=”twitter-timeline” href=”https://twitter.com/IngonyamaTrust”>Tweets by IngonyamaTrust</a>
<script async src=”//platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>